ZATEPLENÍ BUDOV

Naše společnost se také dlouhodobě soustředí na realizaci a zateplování budov a to jak panelových či bytových domů, tak také domů rodinných. Co se týče státních zakázek, tak máme za sebou realizace mnoha zateplení budov, především škol, ale také např. administrativních budov, které byly hrazeny buď z prostředků státu, nebo z dotačních programů Evropské unie.

V praxi využíváme zateplovací systém od výrobce Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., ale také od výrobců Baumit, spol. s r.o. a LB Cemix, s.r.o., případně jiných dle přání nebo požadavku zákazníka. Naši zaměstnanci se pravidelně, zpravidla jednou ročně, zúčastňují odborných školení, která tito výrobci pořádají a na základě kterých vlastníme platný certifikát nebo osvědčení k montáži těchto kontaktních zateplovacích systémů.

K této stavební činnosti mimo jiné nabízíme vypracování projektové dokumentace vč. tepelně technického auditu tzv. „Štítku energetické náročnosti budovy“ dle požadavku investora nebo objednatele a pochopitelně Vám zpracujeme cenovou nabídku na realizaci stavby.

Výše uvedené platí také pro dotační program „Nová zelená úsporám“, kde pochopitelně také vyřídíme veškerou legislativu spojenou s realizací projektu v tomto dotačním programu. 

VYBRANÉ REFERENCE

Bytový dům Prostějov - zateplení fasády

Provedení zateplení fasády KZS v systému ETICS weber therm elastik E z EPS šedého polystyrenu tl. 140 mm včetně osazení fasádních předsazených prvků s povrchovou úpravou silikonovou probarvenou omítkou tl. 1,5mm v kombinaci se silikonovým fasádním nátěrem, dále provedení provětrávaného soklu s povrchovou úpravou z minerální omítky marmolit.

PR1PR2PR3

Tepelně technické úpravy - Základní škola Horní Město

Tepelně technické úpravy byly realizovány z Operačního programu životní prostředí. Kontaktní zateplovací systém ETICS Weber therm standard, izolant polystyren EPS 70F v tl. 140, 120 mm na fasádě, na ostění XPS tl. 40 mm, polystyren XPS tl. 80 mm na soklu, finální úprava probarvená silikonová zatřená omítka zrnitosti 2 mm.

H4H3H1H2

Střední škola Olomouc, Svytý Kopeček - zateplení pavilonu

Kontaktní zateplovací systém Baumit Duo, izolant polystyren EPS 70F v tl. 160 mm na fasádě, na ostění EPS 70F tl. 40 mm, polystyren XPS tl. 120 mm na soklu, finální úprava probarvená silikonová zatřená omítka zrnitosti 2 mm.

Š4Š3Š2Š1

   

Tepelně technické úpravy bytového domu Komenského 492, 493, Konice

Kontaktní zateplovací systém ETICS Weber therm klasik, izolant polystyren EPS tl. 120 mm na fasádě, polystyren XPS tl. 60 mm na soklu, finální úprava probarvená silikonová omítka zrno 2 mm na fasádě, mozaika marmolit na soklu.

K4K3K2K1

   

Oprava bytového domu, ul. Polská 416, Olomouc – město

Kontaktní zateplovací systém ETICS Weber therm klasik mineral, izolant minerální vata s podélnou orientací vláken tl. 100 mm na fasádě, sokl bez zateplení, finální úprava probarvená silikonová omítka zrno 1,5 mmna  fasádě, mozaika marmolit na soklu.

P1P2P3P4

   

Tepelně technické úpravy bytového domu Wanklova 12, Olomouc

Kontaktní zateplovací systém BASF MultiTherm DP, izolant polystyren EPS tl. 100 mm na fasádě, polystyren XPS tl. 60 mm na soklu, finální úprava probarvená silikonová omítka zrno 2 mm.

W2W1W3W4

 

Zateplení obálky rodinného domu - V Křovinách 235/17, Olomouc

Kontaktní zateplovací systém BASF MultiTherm DP, izolant šedý polystyren EPS NEO tl. 70 mm na fasádě, polystyren XPS tl. 40 mm na soklu, finální úprava probarvená silikonová omítka zrno 2 mm, mozaika marmolit na soklu.

1235

   

Zateplení rodinného domu ve Vikýřovicích

Zateplení realizováno v rámci programu Nová zelená úsporám. Kontaktní zateplovací systém BASF MultiTherm P, izolant polystyren EPS tl. 100 a 150 mm na fasádě, sokl nebyl zateplen, zateplen strop sklepa polystyrenem EPS tl. 60 mm, finální úprava probarvená silikátová omítka zrno 2 mm na fasádě, štuková omítka na stropu sklepa.

452image8253

   

Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ Vlčice

Zateplení realizováno v rámci Operačního programu Životní prostředí. Kontaktní zateplovací systém ETICS Weber therm standard, izolant polystyren EPS tl. 140, 100 mm na fasádě, polystyren XPS tl. 80 mm na soklu, finální úprava probarvená silikonová omítka zrno 2 mm.

21354

Zpracovávám...

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY? NAPIŠTE NÁM!