STŘECHY A SUCHÁ VÝSTABA

V roce 2011 jsme na základě zvýšené poptávky založili samostatnou divizi na realizaci střech a suchou výstavbu. Tuto divizi tvoří zaměstnanci firmy, kteří mají mnohaleté pracovní zkušenosti v těchto stavebních oborech a jsou také pravidelně proškolováni.

Provádíme kompletní tesařské, pokrývačské a klempířské práce spojené s výstavbou střech vč. dodávky veškerých potřebných materiálů. Dále zajišťujeme kompletní realizaci prací spojených se suchou výstavbou. Jedná se konkrétně o dodávku a montáž sádrokartonových stěn a příček, podhledů, stropů, podkroví a střešních nástaveb a to vč. protipožárních a akustických konstrukcí. Zabýváme se také realizací podhledů z minerálních kazet a prováděním suchých podlah, dodáváme a montujeme střešní okna a solární kolektory.

Na realizaci všech výše uvedených činností firma vlastní platné certifikáty a osvědčení např. od výrobců systémů Rigips, Knauf, AMF, Armstrong a jiných.

SÁDROKARTON, NEBOLI SUCHÁ VÝSTAVBA

Co je to sádrokarton?

Sádrokarton, nebo také sádrokartonové desky, je termín používaný pro společnou metodu výstavby vnitřních stěn a stropů s použitím panelů z lisované sádrové hmoty mezi dva silné kartony papíru. Vše se potom vysouší v tzv. sušárnách. Některé typy desek mají sádrové jádro napuštěno silikonem. Tyto desky se využívají v prostorách, které jsou vystaveny vodě a vlhkosti. Tzv. sádrokartonové stavebnice se používají na celém světě pro dokončení výstavby vnitřních stěn a stropů. Sádrokarton je v současné době nejrychlejším a nejsnadnějším řešením tzv. suché výstavby. Díky tomuto systému je možné stavět rychle příčky a realizovat rekonstrukce, zateplení a úpravy jakéhokoliv interiéru.

Z čeho je sádrokarton vyroben?

Samotná deska je vyrobena z papíru, kde vnitřní jádro tvoří hemi-hydrát ve formě síranu vápenatého, surového sádrovce. Tato směs se smísí s vlákny (typicky papír anebo ze skleněných vláken), plastifikátoru, pěnidla a jemně mleté sádry jako urychlovače, EDTA, škrobu nebo jiných látek, které mohou zamezit výskytu plísní a také zvýšit požární odolnost (sklolaminát), voskové emulze nebo silany pro nižší násakavost vody. Následně je vytvořen "sendvič" – jádro mokré sádry mezi dva listy papíru nebo těžké laminátové podložky. Potom se jádro sendviče suší ve velké sušicí komoře. Po vysušení se sendvič stane tuhý a dostatečně silný pro použití jako stavební materiál.

K čemu je sádrokarton určen?

Sádrokarton je určený pro vnitřní výstavbu, kde poskytuje rychlé, lehké a ekonomické řešení. Sádrokarton je vhodný jak u novostaveb, tak i při rekonstrukcích. Lze jej použít mimo jiné i na sádrokartonové příčky, sádrokartonové podhledy a strop ze sádrokartonu. Konstrukce příček ze sádrokartonu slouží především k členění interiérů. Příčky ze sádrokartonu splňují jak estetické tak i stavebně fyzikální požadavky, které jsou na ně kladeny (např. akustické, protipožární  apod.).

Sádrokartony neboli suchá výstavba od nás...

Při realizaci suché výstavby používá stavební firma S.M. - Olomouc, s.r.o. zásadně ověřené systémy výrobců Rigips, Knauf, Velux, AMF. Realizujeme dodávku a montáž sádrokartonových stěn a příček, podhledů, stropů, podkroví a střešních nástaveb a to vč. protipožárních konstrukcí. Zabýváme se také realizací podhledů z minerálních kazet a prováděním suchých podlah, dodáváme a montujeme střešní okna a solární kolektory.

VYBRANÉ REFERENCE

Olomouc, Hejčín - Podkrovní vestavba bytu 2+kk

Provedena byla nová konstrukce dřevěného krovu vč. nové skladby střechy v systému s nadkrokevní izolací z PIR desek tl. 160 mm a falcovanou plechovou krytinou z TiZn plechu, příčky a podhledy podkroví jsou sádrokartonové z konstrukčních desek Rigistabil tl. 12,5 respektive u podhledu 15 mm.

POD1POD2POD3POD4

Oprava objektu - Sadové nám. č. 29, Svatý Kopeček

Kompletní rekonstrukce střechy na památkově chráněné budově hájenky Lesů České republiky, s.p. - výměna stávající pálené střešní tašky Francouzská za pálenou střešní tašku Bobrovka vč. výměny laťování, vyměněny dále byly střešní výlezy, kompletní oplechování z měděného plechu a nově vyzděny komíny, nový je také hromosvod. Zajímavostí na tomto objektu je dřevěný krov, který je původní z roku 1690 a je velmi vzácný.

K1K2K3K4

Heroltice u Štítů - stavební úpravy RD

Kompletní provedení nového krovu, střešní krytiny z plechových šablon Borga a klempířských prvků v barvě krytiny, v interiéru podkroví provedení sádrokartonových příček jednoduše opláštěných a nové dřevěné podlahy z OSB desek.

HE2HE3HE4HE1

Arcibiskupský kněžský seminář - ordinace stomatologie

Sádrokartonové příčky jednoduché, dvojitě opláštěné, sádrokartonové podhledy plné, minerální kazetové podhledy v rastru 600 x 600 mm, pouzdra pro posuvné dveře.

AKS1AKS2AKS3AKS4

Stavební úpravy - bytový dům Ostružnická 353/2, Olomouc

Sádrokartonové podhledy – v místnostech rovné, v chodbách provedené do klenby vč. tepelné izolace a parotěsné zábrany.

BD1BD2BD4BD3

Fakultní nemocnice Olomouc - rekonstrukce pracoviště OHM v budově AYG vč. zpevněných ploch

Sádrokartonové příčky, rovné podhledy a šikminy podkroví vč. tepelných izolací, parotěsné zábrany.

FN3FN4FN1FN2

Interiérová vestavba ordinace MUDr. Hrachovec

Sádrokartonové příčky jednoduché, dvojitě opláštěné, minerální kazetové podhledy v rastru 600 x 600 mm, montáž pouzder pro posuvné dveře.

MU2MU3MU4

Dodávka stavebních prací pro společnost Raiffeisenbank

Sádrokartonové příčky jednoduché, dvojitě opláštěné, sádrokartonové bezpečnostní příčky třídy BT 2, předstěny a opláštění instalací, minerální kazetové podhledy v rastru 600 x 600 mm.

RB1RB2RB3RB4

Střední odborná škola v Šumperku - půdní vestavba a stavební úpravy objektu

Sádrokartonové příčky, rovné podhledy a šikminy podkroví a sádrokartonové konstrukce střešních vikýřů tzv. „volská oka“ vč. tepelných izolací, parotěsné zábrany.

SOŠ1SOŠ2SOŠ3SOŠ4

Zpracovávám...

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY? NAPIŠTE NÁM!