STAVBY A MONTÁŽE

Co je to stavba?

Stavba je volně stojící nebo ukotvená konstrukce vytvořená člověkem určená pro trvalé užívání. Stavba velmi často nějakým způsobem ohraničuje nebo uzavírá určený prostor. Stavby, které jsou určené pro bydlení nebo pro pobyt lidí jsou budovy.

Pojem stavba podle stavebního zákona: Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. Pokud se ve stavebním zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby.

Podle použitého materiálu lze stavby rozdělit na: dřevěné, kamenné, zděné, betonové, zemní konstrukce, ocelové.

Montáž

Montáž (odvozeno z francouzského termínu pro spojování dohromady, česky též montování) je lidská činnost, kterou lze obecně popsat jako sestavování dílčích částí v jeden jediný výsledný celek. Ve stavebnictví znamená montáž sestavení hrubé stavby z nějakých předem připravených dílů (stavebních dílů či prefabrikátů).

Stavby a montáže od stavební společnosti S.M. - Olomouc, s.r.o.

Naše stavební firma S.M. – Olomouc, s.r.o. provádí veškeré stavby takzvaného pozemního stavitelství, do něhož patří zejména stavby pro bydlení (např. bytové domy, rodinné domy, rekreační objekty), dále občanské stavby (např. školy, školky, obchodní domy, tělocvičny, restaurace, penziony atd.) a v neposlední řadě také průmyslové stavby (např. haly, výrobní závody, či skladovací objekty). Všechny uvedené stavby provádíme buď jako novostavby, nebo také jako rekonstrukce těchto budov.