REKONSTRUKCE

Rekonstrukce - výraz ve stavebnictví...

Rekonstrukce je v architektuře a stavebnictví výraz pro fyzický návrat ke staršímu nedochovanému stavu nebo pro znázornění takového stavu. Ve stavebnictví je ale výraz „rekonstrukce“ používán pro opravu např. objektu nebo části objektu, komunikace apod. Provádíme veškeré rekonstrukce budov a objektů a to jak objektů pro bydlení, tak také budov občanské vybavenosti, případně průmyslových objektů a staveb. Provádíme také rekonstrukce památkově chráněných budov a objektů, při nichž vždy dbáme na charakter a historickou hodnotu konkrétní stavby, snažíme se citlivě přistupovat k takovým opravám, dosáhnout co nejlepšího výsledku a zejména skloubit dnešní moderní stavebnictví s prvky historické stavby.

V rámci rekonstrukce, opravy, přestavby se zpravidla dá provádět:

Úprava stávajících příček, bourání otvorů i do nosných konstrukcí, pokud to statické posouzení dovolí.
Topenářské práce – vyvložkování komínu, výměny stávajícího kotle a radiátorů.
Sádrokartonářské práce, štukování, malování.
Výměna oken
Výměna dveří – za standardní nebo dveře s obložkovými zárubněmi, posuvné atp.
Výměna stávajících podlahových krytin.
Nové rozvody elektrické instalace.
Nový rozvod plynovodu ad.

Rekonstrukci konzultujte s architektem

Architekt se vám jako odborník vyjádří k vašim představám o rekonstrukci nebo vymyslí řešení vašeho nového bydlení tak, aby se vám příjemně a funkčně bydlelo, a to i v malých prostorách, jaký nabízejí dnešní panelové domy.

Nezapomeňte na potřebná povolení

Než začnete s rekonstrukcí bytu, domu apod., je třeba vědět, co všechno je nutné vyřídit a zda a proč potřebujete daná povolení. To, co vám připadá jako zbytečné papírování, vás může stát tisíce i desetitisíce korun na pokutách, jestliže nebudete mít potřebná povolení vyřízena.