2020

Stavební úpravy MŠ, Krátká 217

Termín - 06/2020 - 08/2020

Investor - Obec Domašov nad Bystřicí

Částka - 929 tis. bez DPH

Jedná se o částečnou rekonstrukci mateřské školy. V herně a šatně byla provedena kompletní nová skladba podlahy s podkladním betonem, hydroizolací, tepelnou izolací EPS polystyrenem, litým cementovým potěrem a finální nášlapnou vrstvou, v chodbě byla pouze odstraněna stávající PVC krytina, povrch vyspraven samonivelační hmotou a provedena finální nášlapná vrstva a opraveny byly také omítky stěn a stropu. V herně byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace vč. datových rozvodů, nového vstupního tabla vč. videotelefonů a osazena byla nová zářivková LED svítidla, v chodbě, šatně a místnostech ve 2. NP byla pouze vyměněna stávající svítidla za nová typu LED. V herně, šatně a chodbě se provedlo nové dřevěné obložení skládající se z podkladního roštu a obložení z lamina, v dotčených prostorách je na podlaze nové PVC a prostory byly kompletně vymalovány.

IMG_8143IMG_8220IMG_8565IMG_8633IMG_8636IMG_8638


Hangár letiště Neředín, Olomouc - novostavba haly pro leteckou techniku

Termín - 04/2020 - 10/2020

Investor - soukromý investor

Částka - 8,5 mil. Kč bez DPH

Jednou z největších zakázek roku 2020 byla výstavba hangáru na olomouckém letišti pro soukromého investora. Jednalo se o kompletní výstavbu montované ocelové haly na železobetonových základových patkách a pasech. Mimo jiné jsme vyřídili také kolaudační souhlas s užíváním stavby.

IMG_8510IMG_8502IMG_8494IMG_8529IMG_8521IMG_8516


Stavební úpravy rodinného domu U startu 1946/4, Šternberk

Termín - 03/2020 - 07/2020

Investor - soukromý investor

Částka - 1,45 mil. Kč bez DPH

Začátkem stavebního roku jsme provedli rychlou rekontrukci pro soukromého investora na rodinném domě ve Šternberku. Práce spočívaly v kompletním zateplení fasády pomocí KZS EPS 70. Dále jsme původní střechu tzv. přestřešily na novou střechu, konkrétně sedlovou.

IMG_7426IMG_7414IMG_8626IMG_8619IMG_8612