2019

Hotel Lafayette - oprava fasády

Termín - 08/2019 - 09/2019

Investor - Tourist centrum, s.r.o.

Částka - 604 tis. Kč bez DPH

Jedná se o opravu stávající historické fasády objektu, který slouží v současné době jako hotel. Po výměně oken se provedly venkovní omítky ostění a nadpraží, dále byly mechanicky očištěny dvě stěny fasád, na kterých dříve rostly popínavé rostliny, lokálně byly opraveny poškozené plochy fasády a ozdobných prvků, na fasádě z ulice byla provedena nová dilatace pomocí systémové lišty, takto opravená fasáda byla natřena fasádním nátěrem Keim Soldalit vč. penetrace podkladu Keim Contact - Plus.

LAF1LAF2LAF3LAF4


Obchodní akademie Olomouc - pokládka dlažby v šatnách v 1. PP

Termín - 08/2019 - 09/2019

Investor - Olomoucký kraj

Částka - 423 tis. Kč bez DPH

Oprava podlahy šaten spočívala v odstranění stávající epoxidové stěrky, provedení nové hydroizolační vrstvy z modifikovaného asfaltového pásu s vytažením na stávající zdivo a ukončené systémovou odvětrávací lištou zapuštěnou do omítky. Vzhledem k časovým možnostem a velkým výškovým rozdílům stávajících podlah byla provedena systémová suchá podlaha Fermacell ve skladbě - ochranná a separační vrstva z geotextilie 300 g/m2, vyrovnávací podsyp Fermacell, podlahové dílce ze sádrovláknitých desek Fermacell v tl. 25 mm. Na takto provedenou nosnou podlahu byla položena nová keramická dlažba dle výběru investora včetně keramického soklu výšky 80 mm.

OAOL1OAOL2OAOL3OAOL4


Obec Domašov nad Bystřicí – stavba dřevěného přístřešku

Termín – 04/2019 – 05/2019

Investor – Obec Domašov nad Bystřicí

Částka – 670 tis. Kč bez DPH

Jedná se o novostavbu dřevěného přístřešku řešenou jako přístavbu ke stávajícímu objektu šaten v areálu fotbalového hřiště. Nosná konstrukce přístřešku je dřevěná ze smrku, založená na betonových patkách, z boční strany šaten je provedena nosná zeď z betonových tvárnic na základových pásech a je opatřena finální omítkou a fasádním nátěrem, střecha je pultová s plechovou střešní krytinou v kombinaci s průsvitnými deskami shodnými s tvarem vlny plechové krytiny, dále jsou provedeny veškeré klempířské prvky, podlaha přístřešku je provedena ze zámkové dlažby vč. podkladních vrstev z kameniva a je olemována chodníkovými obrubníky kladenými do betonového lože, celý přístřešek je odvodněn do dešťové kanalizace s vyústěním do vsakovací jímky, provedena byla oprava stávající fasády šaten a fasádní nátěr, dále byl v zadní části doplněn střešní žlab a svod.

DOMD1DOMD2DOMD3DOMD4DOMD5


Hrubé stavby

V roce 2019 jsme mimo jiné provedli několik hrubých staveb rodinných domů.

RD Tovéř

TOV1TOV2

RD Hlubočky

HLU1HLU2

RD Klopotovice

KLO1KLO2