2018

Obec Domašov nad Bystřicí – rekonstrukce bytových jader v bytovém domě

Termín – 02/2018 – 08/2018

Investor – Obec Domašov nad Bystřicí

Celková částka – 4 mil. Kč bez DPH 

Jednalo se o rekonstrukci bytových jader ve 12 bytových jednotkách o velikosti 1+1, 2+1 a 3+1 v panelovém domě. Byla odstraněna stávající umakartová jádra a vyzděna nová z tvárnic Ytong dle dispozic jednotlivých bytů, provedeny byly veškeré rozvody kanalizace, vody a vzduchotechnika. Byla provedena také kompletní rekonstrukce elektroinstalace v celém domě včetně společných prostor. Nové jsou povrchové úpravy stěn a podlah - tenkovrstvé štukové omítky dotčených částí, keramické obklady a dlažby v sociálních zařízeních, v kuchyni a chodbě nové PVC krytiny, na stropech sádrokartonové podhledy. Vyměněny byly veškeré zařizovací předměty, některé byty jsou osazeny sprchovým koutem, jiné vanou. Osazena byla nová svítidla s LED zdroji v bytech a společných prostorách. Osazeny jsou nové kuchyňské linky a dveře a dům byl kompletně vymalován.

DOM1DOM2DOM3DOM4DOM5DOM6Reference BD Domašov


Obec Domašov nad Bystřicí – stavební úpravy tělocvičny 

Termín – 02/2018

Investor – Obec Domašov nad Bystřicí

Částka – 638 tis. Kč bez DPH

Jedná se o rekonstrukci tělocvičny a dvou přilehlých místností v budově obecního úřadu, která spočívala v provedení dvou nových otvorů šířky 4 m, které byly vyneseny pomocí I nosníků č. 20, respektive 22, provedení nové elektroinstalace vč. nových svítidel a nouzového osvětlení, provedeny byly také nové štukové omítky a podlahy s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, v tělocvičně byly zachovány původní parkety, které byly pouze místně doplněny, případně opraveny a očištěny, dále byla vyměněna původní otopná tělesa za nová vč. nových přípojek, na stěnách nové malby a natřeny ocelové zárubně. Ve vstupní chodbě do obecního úřadu byla vybudována nová rampa pro bezbariérový přístup pro tělesně postižené, takto je řešen celý prostor dotčený rekonstrukcí.

DOM1 DOM2DOM3DOM4DOM5


Garáž, stání pro osobní auta a sjezd, p. č. 957/14

Termín - 03/2018 - 10/2018

Investor - soukromý investor

Částka - 968 tis. Kč bez DPH

Jedná se o dostavbu garáže a zastřešeného garážového stání pro dokončený rodinný dům. Stavební práce spočívali především v provedení novostavby garáže a k ní navazujícího zastřešeného dřevěného přístřešku pro dvě osobní auta, zpevněných ploch, schodiště a části oplocení a vjezdové automatické brány. Garáž je založena na betonových základových pasech z prostého betonu, zdivo je z keramických cihel tl. 300 mm, střecha je sedlová z dřevěných trámů a krytina plechová z šablon imitující tašku. Zastřešené garážové stání je založeno na základových patkách z prostého betonu, nosná konstrukce je dřevěná z hraněného hoblovaného řeziva vč. dřevěné konstrukce krovu, jako hlavní nosný trám byl použit lepený lamelový nosník tzv. BSH hranol, krytina je taktéž plechová z šablon. Dále je provedeno venkovní železobetonové vyrovnávací schodiště, celá plocha pod zastřešeným garážovým stáním, před garáží a vjezd na pozemek je vydlážděn betonovou zámkovou dlažbou tl. 80 mm vč. betonových zahradních obrubníků a podkladních vrstev z drceného kameniva, vjezd je odvodněn pomocí liniového odvodňovacího žlabu zaústěného do dešťové kanalizace, provedla se také dozdívka stávajícího zděného oplocení z betonových tvárnic se štípaným povrchem a instalována je ocelová automatická brána.

SLAV1SLAV2SLAV3SLAV4


Novostavba RD Olomouc, Slavonín

Termín - 04/2018 - 10/2018

Investor - soukromý investor

Částka - 3,46 mil. Kč bez DPH

Stavební práce spočívaly ve výstavbě hrubé stavby rodinného domu v městské části Olomouc - Slavonín. Objekt je navržen v moderním stylu s plochou střechou a je řešen jako dvoupodlažní s garáží pro dvě auta. Je založen na monolitických železobetonových základových pasech, nosné zdivo a příčky jsou provedeny z cihel Porotherm, stropy jsou železobetonové monolitické.

SLAV1SLAV2SLAV3SLAV4