2007 - 2017

2017

Přírodní koupací biotop Otaslavice

Termín - 12/2017 - 06/2018

Investor - Obec Otaslavice

Částka - 3,13 mil. Kč bez DPH

V prosinci roku 2017 jsme zahájili zakázku "Přírodní koupací biotop Otaslavice", na které jsme se podíleli především výstavbou nového provozního objektu areálu přírodního biotopu. Stavební práce spočívaly ve vybudování zázemí, které je rozděleno na dvě části. V první části se nachází sociální zařízení a sprchy pro návštěvníky koupaliště a personál, WC pro imobilní občany, pokladna a technická místnost. Ve druhé části se nachází prostory rychlého občerstvení včetně potřebného zázemí.

OTA1OTA2OTA3OTA4OTA5


Přístavba dvou učeben k základní škole Skrbeň

Termín - 05/2017 - 10/2017

Investor - Obec Skrbeň

Částka - 3,32 mil. Kč bez DPH

Jedná se o novostavbu budovy o dvou nadzemních podlažích, která je provozně propojena se stávající budovou základní školy a nově zde vznikly dvě učebny, v 1. NP jazyková učebna a ve 2. NP počítačová učebna, dále byla v 1. NP vybudována nová kotelna pro celou ZŠ a ve stávající budově ZŠ sociální zařízení vč. WC pro imobilní. Nová přístavba je zděná z keramických cihelných bloků tl. 240 mm vč. keramického stropu z ker. nosníků a miako vložek, nosná konstrukce krovu je dřevěná, krytina vláknocementová vč. oplechování z TiZn, objekt je zateplen šedým EPS polystyrenem tl. 160 mm s finální silikonovou omítkou, osazena jsou plastová okna a střešní dřevěná okna Velux, podlahy jsou betonové, stěny jsou omítnuty štukovými omítkami a provedeny výmalby, v sociálním zařízení a v kotelně jsou na stěnách keramické obklady do výšky 2,0 m a na podlahách keramické dlažby vč. chodeb, v učebnách jsou  finální podlahy provedny z PVC vč. soklu s fabionem, nově byly také osazeny tři schodišťové plošiny pro imobilní pro zajištění přístupu do nové přístavby a tímto je tedy objekt řešen jako bezbariérový. Dále byly provedeny venkovní úpravy spočívající v úpravě zpevněných ploch - chodníky, dvůr a vjezd, odvodnění stavby dešťovou kanalizací a drenážemi a také terénní úpravy vč. osetí.

SKR1SKR2SKR3SKR4SKR5


Olomouc, Hejčín - podkrovní vestavba bytu 3+kk

Termín - 07/2015 - 10/2017

Investor - soukromý investor

Částka - 3,25 mil. Kč bez DPH

Jedná se o vybudování kompletního podkrovního bytu o dispozici 3+kk, provedena byla nová konstrukce dřevěného krovu vč. nové skladby střechy v systému s nadkrokevní izolací z PIR desek tl. 160 mm a falcovanou plechovou krytinou z TiZn plechu, podlaha je vynesena na ocelové konstrukci z I nosníků č. 160 mm a provedena nová skladba z 2x OSB desek tl. 15 mm, kročejové izolace a zároveň systémové desky podlahového topení tl. 35 mm, dále rozvod podlahového topení v celé ploše podkroví v systému suché podlahy, zaklopené podlahovými prvky Fermacell v tl. 25 mm, příčky a podhledy podkroví jsou sádrokartonové z konstrukčních desek Rigistabil tl. 12,5 respektive u podhledu 15 mm, nové jsou výplně otvorů z hliníkových profilů, osazeny byly venkovní žaluzie ovládané elektricky, v koupelně a WC jsou na stěnách provedeny keramické obklady formátu 30x60 cm do výšky stropu, podlahy jsou opět z keramické velkoformátové dlažby o rozměru 150x75 cm vč. vstupní chodby, v místnostech a kuchyni je provedena dřevěná třívstvá podlaha v tl. 150 mm, vnitřní zárubně jsou provedeny jako skryté a vnitřní dveře jsou bezfalcové dýhované, vstupní dveře do bytu jsou bezpečnostní tř. 3 a protipožární. Byt má také dvě terasy s celoskleněným zábradlím a podlahou z terasových prken z exotického dřeva na dřevěném roštu. Kompletně nové jsou rozvody vody, kanalizace a topení vč. osazeného kotle Viessmann a také elektroinstalace a vzduchotechniky, v pokojích jsou osazeny stropní klimatizační jednotky. 

TOM1TOM2TOM3TOM4TOM5


BD Palackého 17,19

Termín - 08/2016 - 11/2017

Investor - CREAM uzavřený investiční fond a.s.

Částka - 21,50 mil. Kč bez DPH

Jednalo se o kompletní rekonstrukci historického bytového domu na ulici Palackého v Olomouci. Změnou dispozic stávajícího bytového domu vzniklo 21 nových bytových jednotek o velikosti 2+kk a 3+kk. V prvním podlaží jsou k dispozici také kanceláře a komerční prostory. Kompletní rekonstrukce spočívala ve výměně krovů a střešní krytiny, provedení veškerých instalací (ZTI, ÚT, elektro, slaboproud), upraveny byly dispozice jednotlivých bytů pomocí lehkých sádrokartonových příček, na stěnách nové omítky, nové podlahy v systému suché konstrukce Fermacell. Stávající dřevěná okna byla vyměněna za nová splňující dnešní standarty, na stěnách a podlahách v sociálním zařízení byly provedeny nové keramické obklady a dlažby, veškeré prostory byly kompletně vymalovány. Všechny stropy jsou řešeny jako sádrokartonové. Dále byly nově vybudovány 2 výtahy a upraveny byly také venkovní prostory včetně kompletní rekonstrukce historické fasády.

PAL2PAL3PAL1


2016

Tepelně technické úpravy bytového domu - Smetanova ul.

Termín - 10/2016 - 04/2017

Investor - Společenství vlastníků Smetanova 907/12

Částka - 760 tis. Kč bez DPH

Provedeních stavebních úprav spočívalo v zateplení fasády polystyrenem EPS tl. 140mm s povrchovou úpravou silikonovou omítkou, zateplení soklu s povrchovou úpravou marmolitem, zateplení půdního prostoru minerální vatou včetně zhotovení pochůzí lávky, vyměněny byly veškeré klempířské prvky a ostatní příslušenství.

SME1SME2SME3


RD Olomouc, Metodějská 238/24 – stavební úpravy

Termín - 08/2016 - 06/2017

Investor - soukromý investor

Částka - 1,66 mil. Kč bez DPH

V rámci stavebních úprav došlo k realizaci půdni vestavby nad stávajícím rodinným domem obývanými dvěma rodinami. Práce spočívaly v provedení statického zajištění střechy pomocí ocelové konstrukce, která vynáší nový dřevěný krov a čtyři vikýře typu "vagón". Dále byla vyměněna střešní krytina - v šikmých částech keramickou taškou a na vikýřích falcovanou krytinou Rheinzink. V prostoru půdy došlo k jeho rozdělení na dvě stejně velké části, přičemž část směrem do ulice Na trati byla propojena s bytem v patře, čímž vznikl mezonet, došlo k rozšíření tohoto bytu o dva pokoje, doplněné o koupelnu. Pro propojení mezi podlažími bylo vybudováno zakřivené schodiště z obývacího pokoje, které zasahuje do vedlejšího pokoje. Ve druhé polovině půdy vznikla samostatná bytová jednotka, která patří majitelům bytu v přízemí /velikosti 2+1/, tvořená dvěma pokoji, přičemž na větší z nich navazuje balkon s jihozápadní orientací, dále pak kuchyň a koupelna. Pro přístup do této jednotky je využíváno stávající domovní schodiště.

HEJ1HEJ2HEJ3HEJ4


Oprava hygienických zařízení pro oddělení rehabilitace, budova D2

Termín - 06/2016 - 08/2016

Investor - Fakultní nemocnice Olomouc

Částka - 2,12 mil. Kč bez DPH

Jedná se o kompletní rekonstrukci lůžkové části oddělení rehabilitace. Místnosti v oddělení rehabilitace zůstali dvoulůžkovými pokoji, jejichž hygienické buňky byly upraveny pro snadnější užívání pro pacienty s pohybovými omezeními (posuvné širší dveře, jednoúrovňová sprcha, madla). Dále byly zrekonstruovány ostatní místnosti v oddělení, kde vznikly nové laboratoře, pracovna sester, nové hygienické zázemí pro vyšetřovnu, nadstandartní pokoj s hygienickým zázemím, sociální zařízení se sprchou pro personál, kuchyň, čistící místnost a úklidová komora.


Oprava bývalé požární zbrojnice na p.č. 64 - I. etapa Želechovice u Uničova

Termín - 03/2016 - 06/2016

Investor - Obec Želechovice

Částka - 412 tis. Kč bez DPH

Provedli jsme stavební práce dle požadavku objednatele a zadání z výběrového řízení – zejména nové podlahy, vodorovné a svislé izolace proti vlhkosti, opravu omítek, novou elektroinstalaci, opravu vnitřního a venkovního lícového zdiva – spárování, dozdívky, oprava kameného soklu, malby a přístupový chodník. Vyměněna byla střešní krytina za novou z lakovaného lechu včetně klempířských prvků.

ŽEL1ŽEL2ŽEL3


2015

Stálá muzijní expozice na zámku v Citově

Termín - 09/2015 - 12/2015

Investor - Obec Citov

Částka - 3,94 mil. Kč bez DPH

Provedli jsme stavební práce spočívající v kompletní rekontrukci části 1. NP a celého 2. NP zámku v Citově, ve kterém bude umístěn výstavní provoz stálé muzejní expozice. Zámek Citov je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Při rekonstrukci byl kladen důraz na dodržování pracovních postupů a použitého materiálu, dle požadavků uvedených v PD a vyjádření NPU.

Součásti stavby bylo provedení nových vnějších oken, repase dveří a vnitřních oken, zřízení nového plynového etážového topení, nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, a plynu. Nově provedena elektroinstalace a elektronický zabezpečovací systém vč. požárních hlásičů. Dále opravy omítek, dlážděných a parketových ploch, renovována povrchová úprava hlavního schodiště. Přesun a restaurování kachlových kamen a restaurování historických nástěnných maleb. V místě původního sociálního zařízení bylo zřízeno nové WC pro ženy a muže a kuchyňka. 

CIT1CIT2CIT3CIT4Reference zámek Citov


Přístavba kulturního domu

Termín - 06/2015 - 09/2015

Investor - Obec Horní Loděnice

Částka - 798 tis. Kč bez DPH

Jedná se o provedení kompletní rekonstrukce přístavby kulturního domu vč. vybudování nového sociálního zařízení. Práce spočívali zejména v demontáži stávající střechy, krovu a dřevěného stropu, provedení nového ŽB věnce, nového krovu z dřevěných sbíjených vazníků a plechové krytiny vč. všech detailů, dále vyzdění štítů vč. vápenocementových omítek, dále vyzdění nové dispozice sociálního zařízení vč. nových rozvodů ZTI, ÚT a elektroinstalace, nových obkladů a dlažeb, plastových oken a dřevěných dveří a nových povrchových úprav vč. maleb a nátěrů. Součástí stavebních prací nebyla oprava fasády přístavby.

LOD1LOD6LOD3LOD4


Skladová hala č. 2, areál Holická 1173/49a, Olomouc

Termín - 05/2015 - 09/2015

Investor - PS Brno, s.r.o.

Částka - 4,70 mil. Kč bez DPH

Jedná se o novostavbu skladovací haly v průmyslovém areálu, která byla přistavěna ke stávající hale a slouží ke skladování a velkoobchodnímu prodeji. Hala má půdorys 60,7 x 14,8 m a její výška je 6,5 m nad úrovní podlahy. Základní nosný systém je řešen jako žb. skelet, který je vyzděn keramickými bloky tl. 250 mm a následně zateplen kontaktním zateplovacím systémem z EPS polystyrenu. Základové konstrukce jsou tvořeny žb. patkami a pasy. Konstrukce podlahy je provedena jako průmyslová hlazená pro zatížení do 1,5 t/m2. Vnitřní příčky jsou sádrokartonové, podhled je zavěšený, taktéž z SDK konstrukce a částečně minerální z kazet 600 x 600 mm. Konstrukce sedlové střechy je tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky. Jako střešní krytina je použita plechová profilovaná krytina. Sociální zázemí je vybaveno zařizovacími předměty, keramickými obklady stěn a keramickou dlažbou na podlaze. Vnější okna, dveře a výkladce jsou plastové a dále zde jsou osazena garážová sekční vrata. Po celé délce objektu je z jedné strany přistavěna nákladová rampa, která je nad vstupy zastřešena přístřešky z ocelové žárově zinkované konstrukce a výplní z polykarbonátových desek. Objekt je kompletně napojen na nově vybudované přípojky inženýrských sítí a před rampou jsou provedeny nové asfaltové plochy.

MOR1MOR2MOR3MOR4MOR5Reference Morello


2014

Zpřístupnění objektu RUP, Křížkovského 8, Olomouc tělesně postiženým – PŘÍSTAVBA VÝTAHU VE 3. NÁDVOŘÍ A VYBAVENÍ BEZABRIÉROVÉHO WC VE 3.NP OBJKETU

Termín - 12/2014 - 02/2015

Investor - Univerzita Palackého v Olomouci

Částka - 3,17 mil. Kč bez DPH

Jedná se o přístavbu výtahu v nároží III. nádvoří rektorátu UP Olomouc pro účely bezbariérového zpřístupnění 2. a 3. nadzemního podlaží dvorního a uličního křídla historické budovy rektorátu. V rámci stavebních úprav jsme provedli také nové vydláždění dvora žulovými kostkami různých velikostí.

VÝT1VÝT2VÝT3VÝT4Reference výtah UPOL


Olomouc,ul. Šlechtitelů – garáže a přístřešek zemědělské techniky  

Termín - 09/2014 - 01/2015

Investor - Univerzita Palackého v Olomouci

Částka - 3,50 mil. Kč bez DPH

Jedná se o novostavbu garáží a přístřešku pro zemědělskou techniku. Budova je přízemní a zděná, založena na železobetonových základových pasech. Stropy tvoří tapézový plech, okna jsou plastová. Fasáda je kombinovaná – omítka a cembonit. Střecha je plochá a jednoplášťová, klempířské prvky jsou provedeny z titanzinku. K objektu byly provedeny následující přípojky: přípojka NN ze sousední přilehlé, přípojka vody z hlavního rozvodu v areálu UPOL, kanalizační přípojka pro splaškovou vodu a vsakovací drenáž pro odvod dešťové vody se vsakovací jímkou.

GAR2GAR3GAR4GAR1Reference Garáže UPOLReference Garáže UPOL 2


Měšťanský dům, Horní náměstí č.p. 323, Olomouc - Rekonstrukce fasády a výměna oken

Termín - 07/2014 - 10/2014

Investor - Tourist centrum, s.r.o.

Částka - 2,28 mil. Kč bez DPH

Provedli jsme stavební práce za účelem rekonstrukce fasády na měšťanském domě v Olomouci na Horním náměstí č.p. 323. Tento objekt je zapsaný jako nemovitá kulturní památká v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, jenž se nachází na území Městské památkové rezervace Olomouc.

Jednalo se o opravu poškozené fasádní omítky. Popraskané narušené omítky se odstranily a provedli se nové, ponechané omítky byly očištěny, doplnily se chybějící profilace říms, reliéfy kolem oken a kompletní oprava korunní římsy vč. výměny bednění. Výměna všech vnějších oken za nová - repliky původních, okenní výlohy lékárny, klempířské prvky na římsách a venkovní okenní parapety. Vnitřní okna byla odborně zrestaurována. Dále provedena výměna dlažby na balkóně vč. podkladních vrstev, replika kovářského zábradlí a mříží na oknech v 1.NP. Byl zpevněn a opraven krov střechy, vyměněny části vadné střešní krytiny, úprava hromosvodu, revidovány stávající žlaby a svody. Po provedeních všech stavebních úprav, byl proveden nový fasádní nátěr a opraveny veškeré vnitřní malby na stěnách dotčených rekonstrukcí.

NÁM1NÁM2NÁM3NÁM4Reference Měšťanský dům


RADÍKOV, lokalita "Pod Bořím" - novostavba rodinného domu

Termín - 06/2013 - 11/2014

Investor - soukromý investor

Částka - 2,96 mil. Kč bez DPH

Jedná se o provedení kompletní novostavby rodinného domu včetně napojení na inženýrské sítě a provedení venkovních objektů - terasy, zpevněných ploch, oplocení a vstupního objektu skládajícího se ze zděného oplocení včetně vstupní branky, elektrické pojezdové brány a terénních úprav pozemku. 

RAD1RAD2RAD3RAD4Reference RD Radíkov


Novostavba bytového domu - Zolova ul., Olomouc, Slavonín

Termín - 11/2013 - 11/2014

Investor - ZOLOVA real, s.r.o.

Částka - 8,74 mil. Kč bez DPH

Provedli jsme kompletní výstavbu bytového domu na ulici Zolova v Olomouci. Jedná se o 3 podlažní objekt, který se skládá z uliční části se sedlovou střechou a z dvorní části se zastřešením plochou střechou, která současně slouží jako terasa přilehlého bytu. Bytový dům má 7 bytových jednotek, 2 garáže a 7 parkovacích stání na dvoře objektu. Nosná konstrukce je železobetonová monolitická vč. stropů, výplňové zdivo jsou keramické bloky a příčkovky. Vnější okna a dveře jsou plastová a hliníková, zasklená izolačním trojsklem. Vnitřní omítky dvouvrstvé štukové, fasáda zateplená KZS. Stropy ve 3. NP jsou sádrokartonové s tepelnou izolací, ve společných prostorách jsou kazetové podhledy. Součástí stavebních prací bylo provedení inženýrských sítí, zděného betonového oplocení výšky cca 2,20m podél dvorní části, provedení zpěvněných ploch komunikací, chodníků, parkovacích stání a terénních úprav.

ZOL1ZOL4ZOL3Reference BD Zolova


2013

Oprava chemické laboratoře

Termín - 12/2013 - 02/2014

Investor - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Částka - 1,17 mil. Kč bez DPH

Jedná se o provedení kompletní rekonstrukce chemické laboratoře v budově Střední zdravotnické škole E. Pöttinga v Olomouci, spočívající zejména v drobné úpravě dispozice příček, v provedení nové skladby podlahy, nové štukové omítky, sádrokartonové příčky, podhledu z kazet z kamenné vlny v rastru 60x60mm, dále byly provedeny nové rozvody elektroinstalace, zdravotechniky, plynu a topení a stavební příprava pro vzduchotechniku, která se v této fázi nerealizuje. Nové jsou obklady stěn, podlaha je provedena z antistatického PVC a dále jsou provedeny veškeré dokončovací práce - nové dveře, malby a olejové nátěry stěn.

CHE1CHE2CHEM2CHEM3


Bruno fashion - Galerie Šantovka Olomouc

Termín - 08/2013 - 09/2013

Investor - BRUNO fashion, s.r.o.

Částka - 152 tis. Kč bez DPH

Prováděli jsme vestavbu obchodní jednotky Bruno Fashion v Galerii Šantovka spočívající v provedení sádrokartonových konstrukcí, zejména příček a podhledu v zázemí prodejny pro vytvoření vestavby sociálního zařízení, dále SDK podhledu v přední části prodejny v šířce cca 2,0 m od výkladce, dodávku a montáž rozvodů vody a odpadů vč. kompletace zařizovacími předměty, dodávku a montáž obkladů a dlažeb v sociálním zařízení a pokládku dlažby 60x60 cm v prodejně a skladu a provedení maleb a nátěrů.

BRU6BRU5BRU3BRU2


Novostavba rodinného domu, Dolany u Olomouce, p.č. 627/17

Termín - 04/2013 - 09/2014

Investor - soukromý investor

Částka - 3,24 mil. Kč bez DPH

Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící, nepodsklepený a dvou nadzemních podlažích. V úrovni 1. NP je vstup s prostornou halou otevřenou do 2. NP (galerie) a schodištěm, je zde umístěn obývací pokoj s jídelnou a částečně oddělenou kuchyní, v další části se nachází ložnice, pracovna, šatna a hygienické zařízení - koupelna a WC. Ve 2. NP (podkroví) na otevřenou galerii navazují tři pokoje, šatna a hygienické zařízení.  Na jaře roku 2014 jsme se s investorem dohodli na kompletním dokončení objektu. Provedli jsme vnitřní omítky, kompletní skladby podlah v 1., 2. NP vč. zalití anhydridem, sádrokartonové konstrukce ve druhém podlaží, veškeré obklady a dlažby v sociálním zařízení. Bylo provedeno zateplené vnějšího pláště objektu vč. podbití přesahu střechy pomocí systému Fermacell. Provedli jsme také venkovní úpravy.

DOL1DOL2DOL4DOL3


2012

Oprava kaple sv.Cyrila a Metoděje v Želechovicích

Termín - 07/2012 - 10/2012

Investor - Obec Želechovice

Částka - 660 tis. Kč bez DPH

Předmětem realizace zakázky byla celková oprava fasády kaple sv. Cyrila a Metoděje, která spočívala zejména v otlučení narušených omítek až na zdivo vč. vyškrabání spár. Do výšky 1,5 m nad úroveň izolace byla stávající omítka odstraněna v celém rozsahu a nahrazena částečně soklem a částečně sanační omítkou. Zbývající plochy jsou opatřeny vápennou hladkou omítkou a celá plocha je sjednocena tenkovrstvou štukovou omítkou hladké struktury. Jako finální povrchová úprava byl použit silikonový fasádní nátěr s mikrovláknem. Sokl byl proveden jako provětraný z kamenného obkladu. Stávající okapový chodník byl odstraněn a nově byl osazen obrubník a plocha vysypána hrubým kamenivem, provedeny byly také terénní úpravy v nejbližším okolí kaple. Na opravu fasády byly použity materiály, které zajišťují propustnost vodních par ze zdiva do vnějšího prostředí.

ŽEL2ŽEL1ŽEL3ŽEL4Reference Želechovice kaple


Vincentinum - poskytovatel soc. služeb Šternberk - Úprava venkovních prostor pro imobilní uživatele

Termín - 09/2011 - 04/2012

Investor - Olomoucký kraj

Částka - 2,31 mil. Kč bez DPH

Celá zakázka řeší problematiku úpravy části venkovních prostor v areálu Vincentina ve Šternberku. Stavebními úpravami vzniklo zařízení venkovního relaxačního centra smyslových a pohybových aktivit. Hlavním prostorem je víceúčelové kryté venkovní sportoviště s plochou pro hru boccia o rozměrech 12,5 x 6 m, které umožňuje provozování dalších herních, sportovních a vzdělávacích aktivit.
Hlavní konstrukce venkovního přestřešení byla realizována jako dřevěný skelet s konstrukčními prvky z lepeného lamelového dřeva tzv. BSH a KVH hranolů. Celá konstrukce vč. opláštění je provedena v pohledové kvalitě a lakována prodyšným vodoodpudivým nátěrem. Vlastní sportovní plocha kurtu je provedena z litého pryžového povrchu o celkové tl. 38 mm, prostory pro pohybové a herní aktivity jsou provedeny z umělého sportovního trávníku se zásypem křemičitým pískem tl. 17 mm. Dále byly v rámci projektu provedeny opěrné zídky, odvodnění ploch novou dešťovou kanalizací, chodníky, terénní a sadové úpravy. Zakázku jsme realizovali v období od září 2011 do konce dubna 2012. V zimním období byly práce přerušeny.

VIN1VIN2VIN3VIN4Reference Vincentinum


Památník Hodonín u Kunštátu - rekonstrukce historické dřevostavby

Termín - 05/2012 - 08/2012

Investor - Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského                 

Částka - 2,68 mil. Kč bez DPH

Záměrem rekonstrukce byla alespoň částečná záchrana do jisté míry unikátního objektu, spočívající ve stavbě repliky původního objektu v podobě, v jaké byl vybudován v roce 1942 a s využitím alespoň části dřevěných prvků původní stavby (jednalo se zejména o původní části plných vazeb krovu, část vnitřního dřevěného opláštění a původní dochovaná okna) na původních opravených základech, včetně obnovy původní barevnosti dřevěných fasád a střešní krytiny vč. komínů. Tento záměr se nakonec podařil téměř beze zbytku. Stavební úpravy dále spočívali v provedení nového dřevěného opláštění vnějších stěn, osazení replik původních oken v kombinaci s repasí stávajících, změnšení jednoho z oken v západním štítu, odstranění nepůvodních ocelových garážových vrat a doplnění repliky původního okna ve východním štítu, vše dle původního vzhledu objektu, střešní krytina je z asfaltových pásů, horní vrstva s pískovaným povrchem. Dále byly odstraněny nepůvodní příčky, provedena repase jediné původní příčky a osazena byla replika dveří. Vybourána byla původní neizolovaná podlaha a vybudována nová izolovaná betonová podlahová deska a jako nášlapná vrstva dřevěná podlaha z prken. Instalováno bylo nové umělé osvětlení. Opraveny byly také venkovní prostory, byl odstraněn stávající chodník z betonových dlaždic a nahrazen chodníky s mlatovou úpravou.

Zajímavost:

Tato zakázka je zajímavá zejména tím, že se jedná o jeden ze dvou posledních dochovaných původních objektů bývalého tábora, pocházejícího z roku 1942, za II. světové války sloužícího jako sběrný pracovní tábor pro romské obyvatelstvo. Celý areál byl veřejnosti zpřístupněn 19. srpna 2012 u příležitosti pietního aktu (organizovaného Muzeem romské kultury v Brně) k uctění památky obětí romského holocaustu. Akce se zúčastnili i tehdejší ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala a náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eva Bartoňová.
Objekt je po rekonstrukci využíván pro stálou expozici o celých dějinách tábora se zvláštním zaměřením na protektorátní cikánský tábor v Hodoníně u Kunštátu v obecně historickém kontextu romského holocaustu v českých zemích v období 2. světové války. Stálá expozice bude doplňována i o menší krátkodobé výstavy a další doprovodné akce.

HOD1HOD2HOD5HOD4HOD5Reference Hodonin


Zřízení výjezdového stanoviště Vrbno pod Pradědem

Termín - 06/2012 - 05/2013

Investor - Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.                 

Částka - 4,00 mil. Kč bez DPH

Jedná se o kompletní novostavbu dvoupodlažní budovy o půdorysných rozměrech 11,3 x 11,2 m a výšce 9,6 m, která slouží jako zázemí zaměstnanců a garážování vozidel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Vlastní objekt je řešen jako zděný z keramických bloků v systémovém řešení výrobce Heluz vč. keramického stropu, střecha je stanového tvaru a jako střešní krytina byla použita vláknocementová skládaná střešní šablona na plné bednění. Výplně okenních a dveřních otvorů jsou plastové s izolačním trojsklem, vjezdy do garáže opatřeny sekčními garážovými vraty. Fasáda objektu není zateplena, bylo použito dvouvrstvé štukové omítky a barevného fasádního nátěru. Vnitřní stěny a stropy jsou taktéž opatřeny dvouvrstvou štukovou omítkou a bílou výmalbou. Hrubé podlahy jsou betonové. V sociálních zařízeních a v garáži byly stěny opatřeny keramickými obklady, na podlahách jsou keramické dlažby. Na ostatních plochách je položeno PVC vč. soklu. Dále byly provedeny veškeré rozvody zdravotně technických instalací, topení, plynu, elektroinstalace a VZT vč. kompletací těchto řemesel. Součástí realizace díla bylo také vybudování inženýrských sítí tzn. přípojky kanalizace, vody, plynu a přeložky optického a sdělovacího kabelu. Nově byly také provedeny zpevněné plochy kolem objektu.

VRB1VRB2VRB3VRB4Reference Vrbno


2011

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Horní Město

Termín - 09/2010 - 05/2011

Investor - Obec Horní Město

Částka - 3,10 mil. Kč bez DPH

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků „ Regionálního operačního programu Moravskoslezského kraje “. Stavební práce spočívaly v kompletní rekonstrukci zchátralé budovy vybudováním moderního zázemí pro potřeby hasičského záchranného sboru. Práce byly zahájeny bouracími pracemi, kvůli nutným změnám dispozice místností a postupně byly zhotoveny nové rozvody ležaté kanalizace, zdravoinstalace, elektroinstalace a vzduchtechniky. Následovala výměna otvorových výplní za plastové, kompletní výměna střešní krytiny, osazena byla nová sekční garážová vrata, provedeny nové dvouvrstvé omítky, keramické obklady, dlažby, malby, nátěr podlahy garáže hasičských vozidel. Zatepelna byla celá fasáda objektu.

HMH1HMH2HMH3HMH4Reference Horní Město


Olomouc, Ostružnická 353/21 – stavební úpravy

Termín - 11/2010 - 05/2011

Investor - Soukromý investor

Částka - 2,60 mil. Kč vč. DPH

Stavební práce se týkaly kompletní rekonstrukci prostor v suterénu, společných prostor a bytu ve 2. NP bytového domu v historickém jádru města v Ostružnické ulici.Tato rekonstrukce byla rozdělena do tří etap. V první a druhé etapě byly nově vybudovány kancelářské prostory tzn. nové dispoziční úpravy, sanační omítky, podlahy vč. keramických obkladů a dlažeb, sádrokartonové podhledy, nové dřevěné dveře a obložkové zárubně z masivu, dále byla provedena stavební část pro konstrukci osobního výtahu, tzn. výtahová šachta vč. úpravy jednotlivých nástupišť a strojovna výtahu, nově byly zrekonstruovány společné prostory a sice se jedná o chodbu v 1. PP a vstupní chodbu v přízemí a schodiště včetně podest, dále byla v těchto prostorách provedena nová elektroinstalace. Nově byly provedeny stavební úpravy ve dvorní části objektu vč. zateplení. Třetí etapa spočívala v provedení rekonstrukce bytu ve 2. NP spočívající ve změně dispozice sociálního zařízení, úpravě okenních otvorů, dále provedení nových vnitřních omítek stěn, nové podlahy v chodbě a koupelně, dále provedení suché podlahy Rigidur v kuchyni a chodbě, nově byly provedeny obklady a dlažby v sociálním zařízení a v chodbě, v místnostech byla opravena podlaha z dřevěných parket a nově byly dodány vnitřní dřevěné dveře do WC a koupelny z masivu vč. obložkových zárubní, na stěnách provedeny nové malby.

OST1OST2OST3OST4Reference Ostružnická


 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje – stavební úpravy objektu v Konici

Termín - 06/2011 - 08/2011

Investor - Olomoucký kraj

Částka - 2,14 mil. Kč bez DPH

Jedná se o stávající dvoupodlažní objekt ve tvaru L. Nově je využíván v 1.NP jako výjezdová stanice záchranné služby nepřetržitým provozem. Ve 2.NP je objekt připraven na případný pronájem jako kancelářské prostory s nezatepleným skladem. Opravy se týkaly změny účelu místností, posunů příček, výměny výplní otvorů a dalších stavebních úprav. Stavba byla z finančních důvodů rozdělena na I. a II. etapu. V I. etapě byly provedeny tyto práce: výměna a instalace nových výplní otvorů - oken a dveří, práce spojené s dispozičními změnami v 1.NP - bourací práce, dozdívky a nové konstrukce (zdivo, podlahy, úpravy povrchů). Zateplovací úpravy v interiérech (stěny a stropy garáže, šatny muži, sklady). Nová elektroinstalace a spolu s anténním stožárem instalace oddáleného hromosvodu. Zdravotechnika a práce s tím spojené včetně napojení na novou kanalizaci, vyjma lapačů nečistot. Veškeré úpravy topení a větrání. II. etapa se teprve bude realizovat.

KON1KON2KON3Reference Konice


Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ strojnická Olomouc

Termín - 08/2011 - 10/2011

Investor - Olomoucký kraj

Částka - 1,75 mil. Kč bez DPH

V roce 2011 jsme se podílely na zateplení Střední průmyslové školy strojnické v Olomouci a v našem případě se jednalo o zateplení budovy dílen a tělocvičny. Vlastní realizace zahrnovala práce spojené s provedením zateplení obvodového pláště již zmíněných objektů kontaktním zateplovacím systémem s EPS polystyrenu tl. 140 mm a soklové části z polystyrenu XPS tl. 140 mm, finální povrchovou úpravu fasády tvořila probarvená roztíraná silikonová omítka. Dále byly rozebrány stávající okapové chodníky a provedeny nové vč. napojení nových dešťových svodů na stávající kanalizaci s osazením lapačů nečistot.

STR1STR2STR3STR4


2010

Dodávka stavebních prací pro společnost Raiffeisenbank

Termín - 09/2010 - 09/2010

Investor - Raiffeisenbank, a.s.; web: www.rb.cz

Částka - 1,90 mil. Kč bez DPH

Jednalo se o kompletní rekonstrukci pobočky Raiffeisenbank v Olomouci na ulici Národních hrdinů 447/1. Realizace byla v tomto případě velice náročná, jelikož probíhala od 10.9. do 28.9. 2010 a to ve všech 3. podlažích pobočky, tzn. že za 18 dní se musela zrealizovat rekonstrukce v nákladu 1,9 mil. Kč. Vlastní stavební práce spočívali především v provedení nových sanačních omítek v suterénu objektu, kde se nacházelo technické zázemí banky, nejvíce stavebních prací probíhalo v přízemí banky, kde došlo ke kompletní změně dispozice, vybourány byly stávající zděné příčky, tím vznikla otevřená hala a v zadní části půdorysu byly provedeny nové příčky ze sádrokartonu v provedení v bezpečnostní třídě 2 včetně nových zárubní a dveří v téže třídě, dále byly nově provedeny podhledy s minerálních kazet, upraveny rozvody topení a vzduchotechniky a kompletně nová elektroinstalace vč. EZS, nově byl zbudován přívod vody a odpad ke kuchyňce, která vznikla v zázemí, stávající nášlapné vrstvy podlah byly kompletně odstraněny a to ve všech podlažích, betonové mazaniny obroušeny a opraveny popřípadě doplněny a provedeny kompletně samonivelační stěrky, na které se už kladly finální podlahy tzn. koberce a dlažby, nově byl také vyměněn koberec na schodišti z 1. PP až do 2. NP, v celé pobočce byly vyměněny stávající hliníkové stěny oddělující jednotlivé kanceláře v 1. a 2. NP za nové celoprosklené stěny včetně dveří s kováním zapuštěním do podlahy, dále byly vymalovány stěny v barvách Raiffeisenbank a provedeny veškeré dokončovací práce.

RB1RB2RB3RB4


Oprava pískovcových prvků fasády a výměna oken a dveří zámečku Hrubčice – I. etapa

Termín - 02/2010 - 06/2010

Investor - Pozemkový fond ČR

Částka - 4,32 mil. Kč bez DPH

Stavební práce spočívali v obnově a rekonstrukci kulturní památky a jednalo se o kompletní restaurování vchodových dveří a dveří do sklepa, restaurování veškerých pískovcových prvků na venkovní fasádě zámečku a výměna stávajících oken a dveří za nová dřevěná vč. zednického zapravení a výmalby.

HRU1HRU2HRU3HRU4Reference zámek Hrubčice


Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku

Termín - 06/2010 - 10/2010

Investor - Město Šumperk

Částka - 3,43 mil. Kč bez DPH

Na přelomu léta a podzimu 2010 jsme se podílely na zateplení Základní školy Dr. E. Beneše v Šumperku, v našem případě se jednalo o zateplení vstupního objektu C a spojovacích chodeb 1, 2, 3 mezi jednotlivými budovami školy. Nosnou konstrukci krčků tvoří ocelové nosníky a sloupy vč. střechy a stěny prosklené ocelové výkladce, které v současné době již nevyhovují tepelně technickým požadavkům. Výkladce byly kompletně demontovány a stěny nově vyzděny tvárnicemi Ytong tl. 250 mm s novými otvory pro okna a dveře, na zdivo byla provedena vnitřní štuková tenkovrstvá omítka vč. potažení stěn perlinkou do tmele, jednotlivými chodbami procházely nové rozvody vody a topení, které byly opláštěny podhledem ze sádrokartonu, stěny i stropy byly vymalovány, u otopných těles byly namontovány dřevěné ochrany proti úrazu dětí a opraveny byly částečně vnitřní dlažby. Vnější obvodové stěny byly zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z EPS a XPS polystyrenu tl. 120 mm, sokl z XPS tl. 80 mm, finální povrchová úprava byla provedena probarvenou zatřenou silikátovou omítkou. Dále byly demontovány a znovu položeny okapové chodníly kolem objektů.

BEN1BEN2BEN3BEN1Reference ZŠ Šumperk


2009

Střední odborná škola v Šumperku  - půdní vestavba a stavební úpravy objektu      

Termín - 02/2009 - 12/2009

Investor - Olomoucký kraj

Částka - 16,78 mil. Kč bez DPH

Stavba spočívala zejména v demontáži stávajícího krovu a střešního pláště, provedení nového krovu vč. střešního pláště a krytiny Eternit Dacora, dále vytvoření nového stropu z I nosníků a nové podlahy z betonové mazaniny. Vlastní půdní vestavba byla provedena částěčně ze zděných příček a zejména z příček ze sádrokartonu, byly provedeny nové rozvody zdravotních instalací, ústředního topení, elektroinstalace a vzduchotechniky, osazena nová dřevěná okna, v chodbách a sociálním zařízení byly položeny keramické dlažby a obklady, na podlahách v učebnách PVC. V neposlední řadě byl vybudován nový osobní výtah a železobetonové dvouramenné schodiště.

SOŠ1SOŠ2SOŠ3Reference SOŠ Šumperk


Rodinný dům Nedvězí u Olomouce

Termín - 01/2009 - 11/2009

Invesotr - soukromý investor

Částka - 4,10 mil. Kč bez DPH

Jednalo se o provedení novostavby rodinného domu s garáží a garážovým přístřeškem v obci Nedvězí vč. zpevněných ploch, dále napojení domu na veškeré inženýrské sítě, vybudování oplocení pozemku z přední části z tzv. gabionových stěn a kompletních terénních úprav kolem domu a pozemku. Vlastní objekt je dvoupodlažní, na vstupní chodbu v přízemí navazuje jídelní kout s obývací částí s točitým schodištěm do 2. podlaží, dále se zde nachází pokoj pro hosty, šatna, technická místnost a sociální zařízení s WC a sprchovým koutem. Ve 2. podlaží jsou 3 ložnice, pracovna a sociální zařízení vybavené dvěma umyvadly, WC, bidetem, masážní vanou a sprchovým koutem. Podlahy v přízemí jsou dřevěné, ve 2. podlaží je na podlaze přírodní linoleum Marmoleum Click a v chodbách a sociálním zařízení jsou položeny keramické dlažby a obklady stěn. Vnější omítka fasády je tepelně izolační opatřená silikonovou zatíranou probarvenou omítkou, vnitřní omítky jsou hladké štukové.

NED1NED2NED3NED4Reference RD Nedvězí


Zámek Jánský Vrch - rekonstrukce pokladny

Termín - 06/2009 - 11/2009

Investor - Národní památkový ústav, územní pracoviště Olomouc

Částka - 2,45 mil. Kč bez DPH

Stavební práce zahrnovaly kompletní obnovu a rekonstrukci kulturní památky - objektu, který má nově sloužit jako budoucí pokladna Zámku Jánský Vrch v Javorníku. Stavební práce v 1. NP spočívaly především v částečné změně dispozic, vybudování nového sociálního zázemí pro zaměstnance, provedení nových podlah vč. násypů a odvětrání systémem tvarovek IGLÚ, nových mazanin a potěrů vč. podlah z keramických dlažeb, na stěnách byly opraveny omítky tradiční technologií, byly zrestaurovány stávající dřevěná okna vč. doplnění kování a mříží a zrestaurovány ozdobné malby stěn a stropů, nově byly provedeny také veškeré rozvody ZTI, ÚT a elektroinstalace, ve 2. NP byly opraveny omítky stěn a položeny podlahové krytiny. Objekt byl odizolován a odvodněn drenáží s napojením do dešťové kanalizace a provedena kompletní oprava fasády vč. výměny klempířských prvků za nové měděné.

JAN2JAN1JAN3JAN4Reference Jánský Vrch


Vestavba eskalátoru do objektu OSC Olomouc CITY

Termín - 03/2009 - 05/2009

Investor - OSC Olomouc CITY

Částka - 2,50 mil. Kč bez DPH

Jednalo se o technologicky náročnou stavbu prováděnou za plného provozu obchodního centra OSC Olomouc City. Součástí stavby bylo vybudování provizorního oddělení prostoru ze sádrokartonových příček v obou podlažích obchodního centra. Většina stavebních prací probíhala před nebo po otevírací době OC. Vlastní stavba spočívala v provedení jímky pro uložení eskalátoru v 1. podlaží a ve 2. podlaží v provedení rámu z ocelové konstrukce z I nosníků č. 320 mm v úrovni stávajícího stropu na kterou byla uložena horní část eskalátoru, provedena byla také úprava stávajícího nerezového zábradlí, ocelová konstrukce byla opláštěna sádrokartonem, v prvním i druhém podlaží byly opraveny a doplněny stávající keramické a kamenné dlažby, dále byla nově zřízena přípojka elektroinstalace pro pohon eskalátoru.

OLO1OLO2OLO3OLO4


2008

Zřízení objektu zastávky - Velké Karlovice zastávka

Investor - Správa železniční dopravy, s.r.o.

Částka - 1,80 mil. Kč bez DPH

Jednalo se novostavbu vlakové zastávky vybudované na místě původní zdemolované zastávky. Nová vlaková zastávka je určena pro cestující Českých drah a uzamykatelná místnost včleněná do zastávky slouží k umístění technologie ČD. Objekt nové zastávky byl vyprojektován tak, aby zapadl do charakteru okolní zástavby. Vlastní stavba je provedena jako přízemní, zděná z keramických bloků se stropem, který tvoří pohledové dřevěné trámy a sedlová střešní konstrukce s náběhy. Střešní krytina je z živičných šindelů, omítka zděné části je probarvená roztíraná a sokl obložen přírodním kamenem, na podlahách je položena kamenná dlažba. Dále byla vybudována přípojka dešťové kanalizace a přípojka NN.

KAR1KAR2KAR3


2007

Rekonstrukce ČOV v Mariánském Údolí

Investor -Vodohospodářská spolešnost Olomouc, a.s.

Částka -  16,50 mil. Kč bez DPH

Stavební práce spočívali v kompletní rekonstrukci čistírny odpadních vod v Mariánském Údolí, která již nevyhovovala současným legislativním změnám v oblasti životního prostředí a také směrnicím a nařízením EU. Samotná rekonstrukce měla zajistit zejména odtokové parametry podle nového Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., dále snížení náročnosti obsluhy ČOV a minimalizaci provozních nákladů. Rekonstrukce v sobě zahrnovala 22 stavebních objektů vč. nových objektů, provozů a specializovaných dodávek, vybudování nových inženýrských sítí v areálu ČOV, přípojku NN, venkovní osvětlení, vozovky a zpevněné plochy a sadové a terénní úpravy.

MAR3MAR2MAR4MAR5MAR1Reference Mariánské údolí