• S.M. - Olomouc, s.r.o.
  • S.M. - Olomouc, s.r.o.
  • S.M. - Olomouc, s.r.o.
  • S.M. - Olomouc, s.r.o.
  • S.M. - Olomouc, s.r.o.
  • S.M. - Olomouc, s.r.o.
  • S.M. - Olomouc, s.r.o.
  • S.M. - Olomouc, s.r.o.
S.M. Olomouc.cz Reference

Reference

Přístavba dvou učeben k základní škole Skrbeň

Rok 2017

V období 05/2017 – 11/2017 jsme provedli přístavbu, která má 2 nadzemní podlaží. Je provozně propojena s objektem ZŠ. V 1NP je umístěna učebna a plynová kotelna. Vstup do učebny v 2NP je z prostoru schodiště.
V rámci stavby jsme zřídili pohotovostní WC pro žáky v 1NP v prostoru bývalého kabinetu. Vnitřní instalace přístavby je napojena na rozvody v objektu ZŠ.
Celkové náklady: 3,75 mil. Kč včetně DPH
Investor: Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, 783 35 Skrbeň

Zobrazit více...
 

Olomouc, Hejčín - podkrovní vestavba bytu 2+kk

Rok 2017

V roce 2017 jsme dokončovali podkrovní vestavbu bytu 2+kk, která byla vestavěna do původního krovu střechy. Abychom rozšířili obytnou plochu, vestavěli jsme vikýře po obou stranách hřebene střechy. Vikýř z pohledu z ulice je kompletně prosklený a je do něj zapuštěna terasa. Vikýř do dvora je doplněn o zastřešenou terasu. Všechny podhledy jsou zhotoveny ze sádrokartonu, stejně jako příčky.
Celkové náklady: 1,9 mil. Kč včetně DPH
Investor: soukromý investor

Zobrazit více...
 

BD Palackého 17,19

Rok 2017

V roce 2017 jsme dokončovali kompletní rekonstrukci bytového domu na ulici Palackého. Proběhla zde výměna 2 výtahů, kompletně nové omítky, změna dispozic (největší byt má 145 m2), všechny stropy jsou řešeny sádrokartonovými podhledy, byl vybudován nový strop mezi 4. a 5 NP. Proběhly zde i venkovní úpravy, a to kompletní rekonstrukce fasády.
Celkové náklady: 21,5 mil. Kč bez DPH
Investor: CREAM uzavřený investiční fond a.s., Řehořova 908/4. Praha 3-Žižkov

Zobrazit více...
 

Zateplení BD - Smetanova ul., Olomouc

Rok 2016

V období 10/2016 – 4/2017 jsme provedli zateplení fasády bytového domu na ulici Smetanova. Jednalo se o zateplení fasády s povrchovou úpravou silikonovou probarvenou omítkou, výměnu klempířských prvků, zateplení půdního prostoru a další potřebné práce. Celkové náklady: 0,87 mil. Kč, investor: Společenství vlastníků, Smetanova 907/12, Olomouc.

Zobrazit více...
 

Rekonstrukce bytů - Moravský Beroun

Rok 2016

V období 9/2016 – 12/2016 jsme provedli rekonstrukci 4 bytů v Moravském Berouně. Rekonstrukce zahrnovala kompletní rekonstrukci koupelen, vytápění a rozvodů zdravotechniky, WC, nové omítky a sádrokartonové podhledy. Celkové náklady: 3,16 mil. Kč, investor: Odborný

léčebný ústav Paseka.

 

Stavební úpravy RD Olomouc – Hejčín

Rok 2016

V období 8/2016 – 3/2017 byla provedena kompletně nová střecha včetně krovů a ztužující ocelové rámové konstrukce. Nově byl proveden také železobetonový ztužující věnec a vyzděny nadstřešní částí komínů včetně komínových hlav. Jako krytina byla v šikmých částech použita keramická pálená taška a nově vybudované vikýře jsou z falcovaného TiZn plechu. Ve vnitřním prostoru podkroví takto vznikly 2 bytové jednotky, jedna přístupná z hlavního schodiště a druhá z bytu ve 2.NP spojená nově vybudovaným schodištěm. Na stávajících dřevěných stropních trámech byla na novém dřevěném roštu provedena podlaha z OSB desek, podkroví bylo kompletně zatepleno izolací z minerální vaty a byly provedeny sádrokartonové podhledy, šikminy a příčky. Celkové náklady: 2,16 mil. Kč, investor: soukromý investor.

Zobrazit více...
 

Bytový dům Prostějov – zateplení fasády

Rok 2016

V období 9/2016 – 12/2016 jsme provedli zateplení fasády, dále také provětrávaný sokl s povrchovou úpravou z minerální omítky marmolit, nové oplechování a osazení fasádních předsazených prvků. Celkové náklady: 0,64 mil. Kč, investor: soukromý investor.

Zobrazit více...
 

Modernizace hygienických zařízení - FN Olomouc

Rok 2016

V období 6/2016 – 9/2016 jsme provedli modernizaci hygienických zařízení na oddělení rehabilitace ve Fakultní nemocnici Olomouc, která spočívala v provedení nových rozvodů ZTI, silnoproudých a slaboproudých rozvodů, VZT, dále provedení nových obkladů a dlažeb včetně osazení nových zařizovacích předmětů a vstupních posuvných dveří a nových sádrokartonových podhledů. Celkové náklady: 2,56 mil. Kč, investor: Fakultní nemocnice Olomouc.

Zobrazit více...
 

Želechovice – rekonverze požární zbrojnice

Rok 2016

V období 3/2016 – 6/2016 jsme provedli rekonverzi požární zbrojnice v Želechovicích. Jednalo se zejména o nové podlahy, vodorovné a svislé izolace proti vlhkosti, opravu omítek, novou elektroinstalaci, nové obklady a dlažby a opravu lícového zdiva. Nově byla také vyměněna střešní krytina včetně klempířských prvků. Celkové náklady: 0,5 mil. Kč, investor: Obec Želechovice.

Zobrazit více...
 

Stálá muzejní expozice na zámku v Citově

Rok 2015

V období 9/2015 – 12/2015 jsme provedli stavební práce na památkově chráněném objektu, které řešily úpravy části 2.NP zámku v Citově, ve kterém je nově umístěna stálá muzejní expozice. Součástí stavby byla oprava dvojitých oken, kde vnější křídlo je vyrobeno zcela nové a vnitřní křídlo je kompletně repasované včetně kování, dále byla provedena kompletní repase vnitřních dveří. Celkové náklady: 4,77 mil. Kč, investor: Obec Citov.

Zobrazit více...
 

Obec Horní Loděnice - přístavba kulturního domu

Rok 2015

V období 6/2015 – 9/2015 jsme provedli rekonstrukci sociálního zařízení v objektu kulturního domu včetně provedení nového střešního pláště. Celkové náklady: 1,46 mil. Kč, investor: Obec Horní Loděnice.

Zobrazit více...
 

Skladová hala č. 2, areál Holická 1173/49a, Olomouc

Rok 2015

V období 6/2015 – 9/2015 jsme provedli novostavbu skladové a prodejní haly v průmyslovém areálu. Základní nosný systém stavby je řešen jako železobetonový skelet, který je vyzděn keramickými tvárnicemi a zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Celkové náklady: 5,68 mil. Kč, investor: PS Brno, a.s..

Zobrazit více...
 

Arcibiskupský kněžský seminář - stavební úpravy WC a umýváren

Rok 2015

V období 6/2015 – 8/2015 jsme prováděli stavební práce týkající se kompletní rekonstrukce sociálního zařízení a sprch v 1., 3. a 4.np v budově Arcibiskupského kněžského semináře. V 1. a 3.np jsme také provedli montáž sádrokartonových podhledů speciálně upravených do vlhkého prostředí. Celkové náklady: 1,16 mil. Kč, investor: Arcibiskupský kněžský seminář.

Zobrazit více...
 

ZŠ Uničov – oprava sociálního zařízení

Rok 2015

V období prázdnin 2015, tj. 7/2015 – 8/2015, jsme provedli kompletní rekonstrukci sociálního zařízení v základní škole v Uničově včetně vybudování nového WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v jednotlivých učebnách byly namontovány nová umyvadla. Celkové náklady: 1,63 mil. Kč, investor: Olomoucký kraj.

 

Energetické úspory objektu kulturního domu v obci Horní Město

Rok 2014

V období 9/2014 – 5/2015 jsme prováděli stavební práce, které spočívaly v zateplení fasády budovy s povrchovou úpravou ze silikonové probarvené omítky a výměně klempířských výrobků. Dále byla provedena výměna stávajících oken a dveří za plastové včetně parapetních desek, zednické zapravení omítek a malby opravených omítek. Celkové náklady: 5,15 mil. Kč, investor: Obec Horní Město.

Zobrazit více...
 

Garáže a přístřešek zemědělské techniky na ul. Šlechtitelů, Olomouc - Holice

Rok 2014

V období 9/2014 – 1/2015 jsme realizovali novostavbu objektu sloužícího jako zázemí terénních pracovníků a pro uskladnění zemědělské techniky v moderním architektonickém pojetí daném výtvarným a materiálovým řešením, což lze vidět například u skládaného fasádního pláště. Celkové náklady: 4,02 mil. Kč, investor: Univerzita Palackého v Olomouci.

Zobrazit více...
 

Přístavba výtahu a vybavení bezbariérového WC - UP Olomouc

Rok 2014

V období 12/2014 – 2/2015 jsme prováděli přístavbu výtahu na 3. nádvoří rektorátu UP Olomouc pro účely bezbariérového zpřístupnění 2. a 3. nadzemního podlaží objektu. Součástí stavby byla také provedena nová dlažba v přízemí a v patrech navazujících částí na vstupy k výtahu byly položeny zátěžové vinylové povrchy. Na nádvoří se provedly přeložky inženýrských sítí a kompletní nová skladba komunikace a chodníků z žulových kostek. Celkové náklady: 3,84 mil. Kč, investor: Univerzita Palackého v Olomouci.

Zobrazit více...
 

Zateplení OÚ Dětkovice

Rok 2014

V období 7/2014 – 11/2014 jsme provedli stavební práce na budově obecního úřadu spočívající ve výměně stávajících nevyhovujících dřevěných oken a dveří za nová plastová. Dále jsme provedli kompletní zhotovení vnějšího zateplení budovy a zateplení podlahy půdy. Celkové náklady: 1,22 mil. Kč, investor: Obec Dětkovice.

Zobrazit více...
 

Výstavba RD Radíkov B/311/5

Rok 2014

V období 6/2013 – 11/2013 jsme provedli nejprve hrubou stavbu a 5/2014 – 11/2014 také kompletní dokončení rodinného domu včetně venkovních úprav, oplocení a terénních úprav. Jedná se o dům o dvou nadzemních podlažích, dispozičně 6+1 s podlahovou plochou cca 140 m2. Dům stojí na základech z betonu a je vyzděn z keramických broušených cihel. Má sedlovou střechu se dvěma vikýři a keramickou střešní taškou. Celkové náklady: 3,4 mil. Kč, investor: soukromý investor.

Zobrazit více...
 

Novostavba bytového domu – Zolova ul., Olomouc, Slavonín

Rok 2014

V období 11/2013 – 11/2014 jsme realizovali novostavbu bytového domu. Jedná se o 3podlažní objekt, který má 7 bytových jednotek, 2 garáže a 7 parkovacích stání na dvoře objektu. Celkové náklady: 10,05 mil. Kč, investor: ZOLOVA REAL, s.r.o..

Zobrazit více...
 

Střední škola Olomouc, Svatý Kopeček - výměna oken a zateplení pavilonu

Rok 2012

Předmětem realizace zakázky byla rekonstrukce jednopodlažní budovy sloužící k praktické výuce studentů v areálu Střední školy na ulici B.  Dvorského 17 na Svatém Kopečku u Olomouce, která spočívala zejména ve výměně stávajících dřevěných oken a dveří za nové plastové osazené izolačním trojsklem, dále v zateplení obálky budovy EPS polystyrenem tl. 160 mm, ostění tl. 40 mm a soklové části XPS polystyrenem tl. 120 mm vč. zateplení základů pod úrovní terénu, jako  finální povrch fasády je použita probarvená silikonová zatřená omítka  zrnitosti 2 mm.

Zobrazit více...
 

Oprava kaple sv. Cyrila a Metoděje v Želechovicích

Rok 2012

Předmětem realizace zakázky, která probíhala v období 07 - 10/2012 byla celková oprava fasády kaple sv. Cyrila a Metoděje, která spočívala zejména v otlučení narušených omítek až na zdivo vč. vyškrabání spár. Do výšky 1,5 m nad úroveň izolace byla stávající omítka odstraněna v celém rozsahu a nahrazena částečně soklem a částečně sanační omítkou.

Zobrazit více...
 

Stavební úpravy v 1. PP, 1. NP na kavárnu Wavelet Cafe, ul. Ostružnická 353/21, Olomouc

Rok 2012

V případě této zakázky jsme byly dodavatelem stavební části. Jednalo se o kompletní rekonstrukci komerčních prostor v 1. NP, kde je nově vybudována kavárna s potřebným zázemím a sociálním zařízením, dále byla provedena rekonstrukce části 1. PP pro účely technického zázemí kavárny (rozvodna VZT a ÚT) a šatny pro zaměstnance kavárny.

Zobrazit více...
 

Vincentinum (poskytovatel sociálních služeb Šternberk) - úprava venkovních prostor pro imobilní uživatele

Rok 2012

Celá zakázka řeší problematiku úpravy části venkovních prostor v areálu Vincentina ve Šternberku. Stavebními úpravami vzniklo zařízení venkovního relaxačního centra smyslových a pohybových aktivit. Hlavním prostorem je víceúčelové kryté venkovní sportoviště s plochou pro hru boccia o rozměrech 12,5 x 6 m, které umožňuje provozování dalších herních, sportovních a vzdělávacích aktivit.

Zobrazit více...
 

Památník Hodonín u Kunštátu - rekonstrukce historické dřevostavby

Rok 2012

Zakázka byla realizována v období 05/2012 - 08/2012, na realizaci bylo přesně 83 dní od zahájení prací. Záměrem rekonstrukce byla alespoň částečná záchrana do jisté míry unikátního objektu, spočívající ve stavbě repliky původního objektu v podobě, v jaké byl vybudován v roce 1942 a s využitím alespoň části dřevěných prvků původní stavby (jednalo se zejména o původní části plných vazeb krovu, část vnitřního dřevěného opláštění a původní dochovaná okna) na původních opravených základech, včetně obnovy původní barevnosti dřevěných fasád a střešní krytiny vč. komínů. Tento záměr se nakonec podařil téměř beze zbytku.

Zobrazit více...
 

Zřízení výjezdového stanoviště Vrbno pod Pradědem

Rok 2012

Zakázka byla realizována v období 06/2012 - 05/2013. Jedná se o kompletní novostavbu dvoupodlažní budovy o půdorysných rozměrech 11,3 x 11,2 m a výšce 9,6 m, která slouží jako zázemí zaměstnanců a garážování vozidel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Zobrazit více...
 

Oprava objektu - Sadové nám. č. 29, Svatý Kopeček

Rok 2012

Kompletní rekonstrukce střechy na památkově chráněné budově hájenky Lesů České republiky, s.p. Rekonstrukce spočívala ve výměně stávající pálené střešní tašky Francouzská za pálenou střešní tašku Bobrovka vč. výměny laťování, vyměněny dále byly střešní výlezy, provedeno oplechování komínů a úžlabí z měděného plechu a nově byly vyzděny komíny, nově proveden je také hromosvod.

Zobrazit více...
 

Tepelně technické úpravy - Základní škola Horní Město

Rok 2012

Jednalo se o provedení zateplení obálky budovy na Základní škole v Horním Městě, kde stávající dřevěná okna a dveře byla nahrazena novými plastovými výrobky, zateplení objektu bylo provedeno polystyrenem EPS 70F v tl. 140 mm a 120 mm, ostění je zatepleno z XPS tl. 40 mm a soklová část z XPS tl. 80 mm, jako finální povrchová úprava je aplikována probarvená silikonová zatřená omítka zrnitosti 2 mm v několika barevných odstínech, na sokl byla použita soklová omítka marmolit středního zrna.

Zobrazit více...
 

RD Radíkov – zastřešení bazénu

Rok 2014

V období 3/2014 – 10/2014 jsme provedli zastřešení původního venkovního bazénu k celoročnímu užívání. Nosná konstrukce včetně střechy byla vyrobena z dřevěných lepených hranolů kotvených do základu pomocí speciálních patek a je kompletně pohledová. Celkové náklady: 1,00 mil. Kč, investor: soukromý investor.

Zobrazit více...
 

Měšťanský dům, Olomouc - rekonstrukce fasády a výměna oken

Rok 2014

V období 7/2014 – 10/2014 jsme realizovali stavební práce za účelem rekonstrukce fasády na měšťanském domě v Olomouci, Horní náměstí č. p. 323, který je památkově chráněným objektem. Jednalo se o kompletní opravu fasády, odbornou repasi výplní otvorů, výrobu nových oken, dveří a výkladců. Popraskané narušené omítky byly odstraněny a provedly se nové. Ponechané omítky byly očištěny, doplnily se chybějící profilace říms, reliéfy kolem oken a byla provedena kompletní oprava korunní římsy včetně výměny bednění. Celkové náklady: 2,62 mil. Kč, investor: Tourist centrum, s.r.o..

Zobrazit více...
 

SZŠ – oprava chemické laboratoře

Rok 2013

V období 12/2013 – 02/2014 jsme provedli stavební práce týkající se generální rekonstrukce stávající chemické laboratoře umístěné v 1.np objektu SZŽ A VOŠZ E. PÖTTINGA. Celkové náklady: 1,41 mil. Kč, investor: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc.

Zobrazit více...
 

Novostavba RD Hlubočky

Rok 2013

V období 3/2013 – 10/2013 jsme provedli hrubou stavbu RD s garážovým stáním pro dva osobní automobily. Jedná se o třípodlažní objekt, zastřešený plochou a sedlovými střechami. RD má jednu bytovou jednotku. Celkové náklady: 2,52 mil. Kč, investor: soukromý investor.

Zobrazit více...
 

Bruno Fashion – Galerie Šantovka Olomouc

Rok 2013

V období 8/2013 – 9/2013 jsme prováděli stavební práce, které spočívaly v dokončení vnitřních prostor obchodní jednotky BRUNO Fashion, s.r.o. a jednalo se o sádrokartonové konstrukce - příčky a podhledy, v zázemí prodejny vytvoření vestavby sociálního zařízení, dále SDK podhled v přední části prodejny, dodávku a montáž vody a odpadů a další potřebné práce. Celkové náklady: 0,185 mil. Kč, investor: BRUNO fashion s.r.o..

Zobrazit více...
 

Arcibiskupský kněžský seminář – ordinace stomatologie

Rok 2013

V období 6/2013 – 9/2013 jsme provedli stavební úpravy stávajících prostor ubytování k vybudování zubní ordinace. Původně se jednalo o jednu místnost, která byla rozdělena příčkami na

obytný prostor. Navrhované řešení úpravy řeší dispozičně daný prostor pro potřeby zubní ordinace. Celkové náklady: 0,93 mil. Kč, investor: Arcibiskupský kněžský seminář.

Zobrazit více...
 

Novostavba RD, Dolany u Olomouce, č.p. 617/17

Rok 2013

V období 5/2013 – 8/2013 jsme provedli novostavbu dvoupodlažního rodinného domu. Novostavba má jednoduchý „čistý“ architektonický výraz moderního přízemního domu s částečným podkrovím a sníženým přízemím zapuštěným do svahovitého terénu. Je umístěný v okolní zástavbě novostaveb v okrajové části obce. V první fázi jsme s investorem byli dohodnuti na realizaci hrubé stavby. Na jaře roku následujícího jsme se s investorem dohodli na kompletním dokončení objektu. Celkové náklady: 2,17 mil. Kč, investor: soukromý investor.

Zobrazit více...
 

Tepelně technické úpravy BD Komenského 492, 493, Konice

Rok 2011

Stavbu jsme prováděli v období od srpna do prosince 2011 a práce spočívaly v zateplení fasády bytového domu polystyrenem EPS tl. 120 mm vč. ostění a nadpraží z XPS tl. 30 mm, sokl byl zateplen polystyrenem XPS tl. 60 mm a finální úprava byla z probarvené zatírané silikonové omítky, sokl byl upraven mozaikou.

Zobrazit více...
 

Fakultní nemocnice Olomouc – rekonstrukce pracoviště OHM v budově AYG a zpevněných ploch

Rok 2011

V období od 30. 8. 2011 do 9. 12. 2011 jsme prováděli rekonstrukci budovy, která nově slouží jako pracoviště oddělení hlavního mechanika. Jedná se o dvojpodlažní objekt.

Zobrazit více...
 

Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ strojnická Olomouc

Rok 2011

V roce 2011 jsme se podíleli na zateplení Střední průmyslové školy strojnické v Olomouci a v našem případě se jednalo o zateplení budovy dílen a tělocvičny.

Zobrazit více...
 

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje – stavební úpravy objektu v Konici

Rok 2011

Jedná se o stávající dvoupodlažní objekt ve tvaru L. Nově je využíván v 1. NP jako výjezdová stanice záchranné služby nepřetržitým provozem. Ve 2. NP je objekt připraven na případný pronájem jako kancelářské prostory s nezatepleným skladem.

Zobrazit více...
 

Olomouc, Ostružnická 353/21 – stavební úpravy

Rok 2011

V období od 11/2010 do 05/2011 jsme prováděly kompletní rekonstrukci prostor v suterénu, společných prostor a bytu ve 2. NP bytového domu v historickém jádru města v Ostružnické ulici. Tato rekonstrukce byla rozdělena do tří etap.

Zobrazit více...
 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Horní Město

Rok 2011

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků „Regionálního operačního programu Moravskoslezského kraje“. Stavební práce spočívaly v kompletní rekonstrukci zchátralé budovy vybudováním moderního zázemí pro potřeby hasičského záchranného sboru.

Zobrazit více...
 

Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ Vlčice

Rok 2011

Pro Olomoucký kraj jsme v období od 1. 4. do 15. 8. 2011 prováděly realizaci energeticky úsporných opatření na Základní škole ve Vlčicích u Javorníku. Stavba byla realizována v rámci „Operačního programu životní prostředí“. Škola je tvořena třemi objekty a sice hlavní budovou, tělocvičnou s družinou a spojovacím krčkem.

Zobrazit více...
 

Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku

Rok 2010

V období od 07 do 10/2010 jsme se podílely na zateplení Základní školy Dr. E. Beneše v Šumperku, v našem případě se jednalo o zateplení vstupního objektu C a spojovacích chodeb 1, 2, 3 mezi jednotlivými budovami školy.

Zobrazit více...
 

Oprava pískovcových prvků fasády a výměna oken a dveří zámečku Hrubčice – I. etapa

Rok 2010

Oprava pískovcových prvků fasády a výměna oken a dveří zámečku Hrubčice – I. etapa V období od února do června 2010 jsme prováděli obnovu a rekonstrukci kulturní památky a jednalo se o kompletní restaurování vchodových dveří a dveří do sklepa, restaurování veškerých pískovcových prvků na venkovní fasádě zámečku a výměna stávajících oken a dveří za nová dřevěná vč. zednického zapravení a výmalby.

Zobrazit více...
 

Oprava Obecního úřadu v obci Babice

Rok 2010

Jednalo se o rekonstrukci Obecního úřadu, který se nachází v přízemí dvoupodlažní budovy a sousedí s místní Mateřskou školou, ve druhém podlaží se nachází obecní byt s nájemníkem, této části se rekonstrukce netýkala, byly zde pouze vyměněny okna za nová plastová včetně zednického zapravení a výmalby, okna a vstupní dveře byly také vyměněny v celém přízemí budovy Obecního úřadu.

Zobrazit více...
 

Komerční a bytová výstavba Olomouc, Horní Lán - Interiérová vestavba ordinace MUDr. Hrachovec

Rok 2010

Komerční a bytová výstavba Olomouc, Horní Lán - Interiérová vestavba ordinace MUDr. Hrachovec V období 09/2009 – 04/2010 jsme realizovali kompletní vestavbu gynekologické ordinace v objektu komerční a bytové výstavby v Olomouci na Horním Lánu.

Zobrazit více...
 

Zámek Jánský Vrch – rekonstrukce pokladny

Rok 2009

V době od 06 do 11/2009 jsme prováděli kompletní obnovu a rekonstrukci kulturní památky - objektu, který má nově sloužit jako budoucí pokladna Zámku Jánský Vrch v Javorníku. Stavební práce v 1. NP spočívaly především v částečné změně dispozic, vybudování nového sociálního zázemí pro zaměstnance, provedení nových podlah vč. násypů a odvětrání systémem tvarovek IGLÚ, nových mazanin a potěrů vč. podlah z keramických dlažeb, na stěnách byly opraveny omítky tradiční technologií.

Zobrazit více...
 

Dodávka stavebních prací pro společnost Raiffeisenbank

Rok 2010

Jednalo se o kompletní rekonstrukci pobočky Raiffeisenbank v Olomouci na ulici Národních hrdinů 447/1. Realizace byla v tomto případě velice náročná, jelikož probíhala od 10. 9. do 28. 9. 2010 a to ve všech 3. podlažích pobočky, tzn. že za 18 dní se musela zrealizovat rekonstrukce v nákladu 1,9 mil. Kč.

Zobrazit více...
 

Zateplení RD ve Vikýřovicích v programu Zelená úsporám

Rok 2010

Na jaře roku 2010 jsme prováděli kompletní zateplení fasád dvou rodinných domů ve Vikýřovicích u Šumperka v programu Zelená úsporám. Jeden dům je novostavba vyzděná z tvárnic Ytong a druhý starší domek, kde se zateplení provádělo na stávající fasádní omítku, jen se opravily nesoudržné části.

Zobrazit více...
 

Realizace úspor energií v MŠ Malá Morava

Rok 2010

Tento projekt byl realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizace stavby probíhala v období od 1. 6. do 21. 8. 2010 a jednalo se o provedení úsporných opatření na objektu Mateřské školy v obci Malá Morava.

Zobrazit více...
 


Strana 1 z 2

Kde nás najdete...

AdresaSídlo společnosti:
Dolní hejčínská 47/25
779 00 Olomouc - Hejčín

GPS49°36'9.795"N, 17°14'34.257"E
Mapa umístěníZobrazit mapu umístění...

Telefon(+420) 585 204 229
Fax(+420) 585 207 233
E-mailsmolomouc@smolomouc.cz
E-mailinfo@smolomouc.cz

Pomocné menu


Fotogalerie referencí

Reference z našich staveb

Stavbu jsme prováděli v období od srpna do prosince 2011 a práce spočívaly v zateplení fasády bytového domu polystyrenem EPS tl. 120 mm vč. ostění a nadpraží z XPS tl. 30 mm, sokl byl zateplen polystyrenem XPS tl. 60 mm a finální úprava byla z probarvené zatírané silikonové omítky, sokl byl upraven mozaikou.

V období od 30. 8. 2011 do 9. 12. 2011 jsme prováděli rekonstrukci budovy, která nově slouží jako pracoviště oddělení hlavního mechanika. Jedná se o dvojpodlažní objekt.

V roce 2011 jsme se podíleli na zateplení Střední průmyslové školy strojnické v Olomouci a v našem případě se jednalo o zateplení budovy dílen a tělocvičny.

Jedná se o stávající dvoupodlažní objekt ve tvaru L. Nově je využíván v 1. NP jako výjezdová stanice záchranné služby nepřetržitým provozem. Ve 2. NP je objekt připraven na případný pronájem jako kancelářské prostory s nezatepleným skladem.

V období od 11/2010 do 05/2011 jsme prováděly kompletní rekonstrukci prostor v suterénu, společných prostor a bytu ve 2. NP bytového domu v historickém jádru města v Ostružnické ulici. Tato rekonstrukce byla rozdělena do tří etap.